Kompleksowe mycie i doczyszczanie budynku Narodowego Centrum Rugby w Krakowie.